Hogeschool Van Hall Larenstein

Groene signalementenHogeschool Van Hall Larenstein is een groene kennisinstelling die onder andere de opleiding bos- en natuurbeheer aanbiedt. De hogeschool financiert samen met dagblad Trouw, Nationaal Groenfonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen de uitgave van de reeks 'Groene Signalementen'. Ik ben hier co-auteur van.Tot nu toe verschenen natuur en cultuurhistorie, natuur en innovatie, natuur en gezondheidszorg en natuur en ondernemen.

Hogeschool Van Hall Larenstein