Auke-Florian Hiemstra: Biologen moeten hun stem laten horen | Mens en Natuur nr. 4 2021

Auke Florian Hiemstra
Foto Miriam van der Hoek

Bioloog Auke-Florian Hiemstra doet onderzoek naar de natuur in de stad en strijdt tegen plastic zwerfafval. Voor Mens en Natuur, het ledenblad van IVN, sprak ik hem onder andere over zijn onderzoek naar zwerfafval in meerkoetennesten. ‘Wij mensen zien plastic als een wegwerpartikel. Dieren leren ons dat het een kostbaar product is waar je zorgvuldig mee moet omspringen.’

 

Auke Florian Hiemstra

 

Auke Florian Hiemstra

 

 

Type productie