'De natuur is geen product' | Mens & Natuur, herfst 2020

mens en natuur herfst 2020Historica en bedrijfskundige Marjolein Quené bestudeert de homo economicus, een soort die sinds de jaren tachtig flink in aantal is toegenomen. De manager is sindsdien alomtegenwoordig, óók bij natuurorganisaties. Voor Mens & Natuur, het blad van IVN natuureducatie sprak ik Quené over haar boek 'Voorbij de managementmaatschappij. De invloed van management op werk, democratie en vrijheid'.

Interview Marjolein Quené IVN1

 

Interview Marjolein Quené IVN 2

 

Type productie