Dromen van drinkbare rivieren | Mens en Natuur, zomer 2020

ivn cover nr 2 2020Een slokje water uit de Rijn, Maas of IJssel. De meesten zullen er niet aan moeten denken. Li An Phoa wel. Het is de missie van deze ecoloog, bedrijfskundige, filosoof en activiste om rivieren weer drinkbaar te maken. Dat doet ze door met voettochten langs de Maas, de Amstel en andere rivieren de aandacht op de slechte waterkwaliteit te vestigen en door met kinderen en vrijwilligers metingen te verrichten. Voor Mens en Natuur, het ledenblad van IVN Natuureducatie sprak ik haar. ‘Het water verbindt ons en kan een gezamenlijk kompas zijn voor hoe we willen leven en de economie willen inrichten.’

 

interview Li An Phoa 1

 

interview Li An Phoa 2

 

Type productie