Het grasland van de toekomst slaat CO2 op | Trouw 25 maart 2022

GraslandexperimentBij CO2-opslag denken we al snel aan bomen. Maar bloemrijke graslanden slaan ook veel koolstof op. Bovendien beschermen ze tegen extreme weersomstandigheden. En laat het Nederlandse landoppervlak nou voor 30 procent uit grasland bestaan. In 352 containers onderzoekt de Universiteit Utrecht het grasland van de toekomst.

Voor Trouw nam ik er een kijkje.

grasland als klimaatbuffer

 

Type productie
Opdrachtgever