Minder uitstoot zonder dure snufjes | Resource nr 6 2022

Resource nr 6Als het gaat om het terugbrengen van de uitstoot van stikstof en methaan pleit een deel van de melkveehouderijsector voor technologische innovaties. Maar met voer- en managementmaatregelen kunnen al grote stappen worden gezet in het reduceren van emissies. Dat bewijzen de 108 boeren die deelnemen aan het Netwerk Praktijkbedrijven, een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en LTO Noord. Voor Resource, het blad voor studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit bezocht ik zo'n melkveehouder.

 

 

Verminderen stikstofuitstoot

 

Stikstofreductie

 

 

Type productie